česky deutsche

Protipožární nátěry

Přes naprostou odbornou odlišnost protipožárních nátěrů resp. intumescentních (tedy napěňovacích) nátěrových hmot pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí je jejich aplikace do jisté míry logickým pokračováním naší činnosti v protikorozní ochraně. Na mnoha stavbách dochází i ke kombinaci obojího. Jednak se stává, že je požadavek na zvýšení požární odolnosti pouze části konstrukce, jednak se zvyšují požadavky na korozní odolnost protipožárních nátěrů tak, aby vyhovovaly i těžkým korózním prostředím.

Přes aplikace vodouředitelných hmot jsme přešli prakticky výhradně k rozpouštědlovým hmotám.

Ve spolupráci s dodavateli hmot projektanty jsme připraveni navrhnout a aplikovat vhodný systém pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí a to jak dílensky, tak na stavbách po celé České republice (případně na Slovensku a Polsku).
 

Čím se zabýváme

  • protikorozní ochrana ocelových konstrukcí (tryskání, metalizace a nátěry)
  • protipožární nátěry ocelových konstrukcí
  • nátěry s atestem pro styk s potravinami, pitnou vodou, pivem a vínem
  • izolace potrubí a konstrukcí uložených do země
  • speciální nástřiky vyžadující aplikaci za tepla stroji duomix
  • poradenství v protikorozní a protipožární ochraně ocelových konstrukcí
  • kontrolní činnost v protikorozní ochraně OK
  • výstavba a rekonstrukce rodinných domů