eu

Projekt: Colorspol s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců II.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013017

Název projektu: Colorspol s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců II.

Informace o projektu:

Firma Colorspol s.r.o. pro své zaměstnance připravila tento projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele. Zaměstnanci společnosti budou proškoleni v oblasti:

  • obecné IT,
  • měkké a manažerské dovednosti,
  • účetní, ekonomické a právní kurzy,

Projekt poběží 24 měsíců, po tuto dobu bude probíhat školení v oblasti měkké a manažerské dovednosti. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Výstupem projektu bude 46 proškolených osob, z nichž 3 budou ve věku 54+ let.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat...

© 2023 Colorspol